Epidemiologische situatie COVID-19 op de CAS- en BES-eilanden (9 september 2022)