De coronapandemie en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben een grote impact op de maatschappij. In de memo 'Ervaren positieve en negatieve effecten van de coronapandemie' (d.d. 30 september 2021) gebruiken we het vragenlijstonderzoek en interviews van de RIVM Corona Gedragsunit en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, en de wetenschappelijke literatuur om ervaren effecten van de coronapandemie in kaart te brengen.

Drie vragen staan centraal:

  1. Hoeveel mensen rapporteren effecten te hebben ervaren als gevolg van de coronamaatregelen en coronapandemie?
  2. Welke persoonskenmerken (zoals leeftijd of woonsituatie) hangen samen met het rapporteren van deze effecten?
  3. Wat zijn de positieve en negatieve effecten en hangen die samen met demografische kenmerken?

Gerelateerde onderwerpen


  • Gedragsonderzoek

    Het RIVM doet gedrags- en perceptieonderzoeken op diverse gebieden zoals COVID-19, vaccinatie, en veiligheid en milieu.