Speciale uitgave Infectieziekten Bulletin met casusbesprekingen uit de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-praktijk.