AANBEVELING VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (1999/519/EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap)) van 12 juli 1999, betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz Hertz (Hertz) — 300 GHz Giga Hertz (Giga Hertz)