Vanaf 1/1/2007 is de neonatale hielprikscreening uitgebreid met 14 aandoeningen: 13 metabole aandoeningen en sikkelcelziekte. Werd voorheen slechts gescreend op drie aandoeningen ( AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen), CH Congenitale hypothyreoidie (Congenitale hypothyreoidie) en PKU Phenylketonurie (Phenylketonurie)), nu wordt gescreend op 17 aandoeningen. In dit TNO-rapport wordt verslag uitgebracht van de screening in 2007.