Vanaf 1/1/2007 is de neonatale hielprikscreening uitgebreid met 14 aandoeningen: 13 metabole aandoeningen en sikkelcelziekte. Werd voorheen slechts gescreend op drie aandoeningen (AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen), CH Congenitale hypothyreoidie (Congenitale hypothyreoidie) en PKU Phenylketonurie (Phenylketonurie)), nu wordt gescreend op 17 aandoeningen. In dit TNO-rapport wordt verslag uitgebracht van de screening in 2007.