In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de hielprikscreening in 2010. In 2007 is de screening uitgebreid met 14 aandoeningen: 13 metabole aandoeningen en sikkelcelziekte. Werd voorheen slechts gescreend op drie aandoeningen (AGSadviseur gevaarlijke stoffen, CHCongenitale hypothyreoidie en PKUPhenylketonurie). In 2010 is gescreend op 17 aandoeningen.