In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de screening op adrenogenitaal syndroom (AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen)), congenitale hypothyreoïdie (CHT) en fenylketonurie (PKU Phenylketonurie (Phenylketonurie)) over alle in 2002 in Nederland geboren kinderen.