In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de screening op adrenogenitaal syndroom ( AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen)), congenitale hypothyreoïdie (CHT) en fenylketonurie ( PKU Phenylketonurie (Phenylketonurie)) over alle in 2003 in Nederland geboren kinderen.