In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de screening op adrenogenitaal syndroom (AGSadviseur gevaarlijke stoffen), congenitale hypothyreoïdie (CHT) en fenylketonurie (PKUPhenylketonurie) over alle in 2003 in Nederland geboren kinderen.