Factsheet Effect van houtstook op luchtkwaliteit en gezondheid  - Een betere gezondheid door schone lucht.

Het stoken van hout verontreinigt de lucht. En luchtverontreiniging is slecht voor onze gezondheid. Kennis over de bijdrage van houtstook aan luchtverontreiniging en het effect op gezondheid helpt om gericht maatregelen te nemen. De informatie in deze factsheet helpt u als beleidsmaker om maatregelen af te wegen op het gebied van houtstook. 

Gerelateerde onderwerpen


  • Houtrook en gezondheid

    Door hout te verbranden in een houtkachel, open haard of barbecue komt houtrook vrij. In houtrook zitten verontreinigende stoffen die zo in de lucht terecht komen. Dit is slecht voor de luchtkwaliteit en de gezondheid. De luchtkwaliteit wordt bepaald door hoeveel verontreinigende stoffen er in de lucht zitten. De hoeveelheid verontreinigende stoffen kan sterk verschillen tussen verschillende typen kachels, het gebruikte hout en tussen gebruikers. Mensen kunnen zowel in huis als daarbuiten met houtrook in aanraking komen en overlast ervaren.