Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start heeft als doel om meer kinderen een gezonde start te bieden. Er is met name aandacht voor kinderen die geboren worden in een kwetsbaar gezin. Het RIVM heeft de uitgangssituatie in beeld gebracht en op een rij gezet wat het eerste jaar van het actieprogramma Kansrijke Start heeft opgeleverd.