Het programma Veehouderij en Gezondheid is erop gericht meer kennis te krijgen over de gezondheid van mensen die in de buurt van veehouderijen wonen. In 2019 zijn vervolgonderzoeken  gestart om te achterhalen waarom mensen die wonen in de buurt van geitenhouderijen vaker een longontsteking hebben. In dit kader doen RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, WUR Wageningen University & Research en IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (UU Universiteit Utrecht) onderzoek naar ziekteverwekkers bij geitenhouders en medewerkers van geitenhouderijen.