GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland) data 2018 - EC European Commission (European Commission)