In 2018 heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid)) de opdracht gegeven aan het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid)) voor het opstellen van een Geïntegreerde Risicoanalyse Nationale Veiligheid (GRA) (ANV, 2019a). Dit document is in de eerste helft van 2019 opgeleverd en vormt de basis van de nieuwe Nationale Veiligheidsstrategie (NVS The Dutch Society for Radiation Protection (The Dutch Society for Radiation Protection)). Volgend op de publicatie van de GRA, is het ANV verzocht om deze aan te vullen met een analyse van risico’s en dreigingen die zich kunnen voordoen in Caribisch Nederland (ook wel de BES-eilanden genoemd, naar de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Deze regio is in de oorspronkelijke analyse nog buiten beschouwing gelaten. Het resultaat van dit verzoek is de Geïntegreerde Risicoanalyse Caribisch Nederland (GRA-CN). Deze rapportage bevat de resultaten van de analyses die uitgevoerd zijn tot eind februari 2020. Dit betekent dat de ontwikkeling en gevolgen van Covid-19 nog verre van duidelijk waren gedurende de analyses. Bij de bespreking van het onderwerp infectieziekten (hoofdstuk 10) wordt het kort aangestipt.

Gerelateerde onderwerpen


  • Nationale Veiligheid

    Van overstroming tot terrorisme en van een grieppandemie tot een cyberaanval. Nationale veiligheid gaat over alle opzettelijke en niet-opzettelijke risico’s en dreigingen die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting in Nederland.