Eef Joosten, projectleider Geluidmonitor bij het expertisecentrum geluid van het RIVM, publiceerde onlangs het artikel ‘Geluidmonitor: meten en valideren’ in het tijdschrift Geluid. Het artikel gaat in op de monitoringsresultaten van de Geluidmonitor – Nader Onderzoek en welke rol de uitkomsten van het Nader Onderzoek spelen bij het actueel houden van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid.

Gerelateerde onderwerpen


  • Geluid

    Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving. Je kunt genieten van geluid wanneer je  luistert naar muziek.  Maar geluid kan ook hinder veroorzaken of je slaap verstoren. Het RIVM onderzoekt daarom de geluidemissies in Nederland. Waarbij we de geluidniveaus en gevolgen van geluid op de gezondheid, op een betrouwbare manier vaststellen en monitoren.