Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. En daaronder vallen ook de nieuwe regels voor geluid. De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) vormt hiervoor het digitale systeem. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gebruiken de CVGG om geluidgegevens aan te leveren, te raadplegen en af te nemen.

Waarom een Centrale Voorziening Geluidgegevens?

De nieuwe regels voor geluid moet voorkomen dat er teveel geluid gemaakt wordt. Het bevoegd gezag controleert daarom hoeveel geluid wegverkeer, spoor en industrie maken. Ook is er in de regels meer aandacht voor het optellen van verschillende soorten geluid. Om te onderzoeken of een ruimtelijk project wel in de leefomgeving past, wordt vaak akoestisch onderzoek gedaan. Hiervoor zijn gegevens over de bronnen van geluid in de omgeving nodig.

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is het digitale systeem dat deze gegevens verzamelt. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten verplicht geluidgegevens aanleveren.  Gebruikers kunnen deze gegevens met een kaart overzichtelijk raadplegen of afnemen. De CVGG helpt zo om gegevens voor akoestisch onderzoek uit te wisselen en de geluidproductie te monitoren.  Zo kijken we hoeveel geluid er is en hoeveel last we daarvan hebben.

Wilt u in een oogopslag zien voor wie de CVGG is en wat u ermee kunt? Klik dan op de afbeelding hieronder en bekijk dan onze infographic.

kleine afbeelding van de infographic waarop de CVGG wordt toegelicht

 

Welke geluidgegevens komen in de CVGG?

In de CVGG komen de geluidgegevens van wegverkeer, spoor en industrie. Aangevuld met gegevens over geluid van luchtvaart, windturbines en schiet- en springterreinen. Door verschillende bronnen van geluid bij elkaar op te tellen, kan de totale geluidbelasting op een locatie berekend worden. 

De gegevens over wegverkeer, spoor en industrie gaan niet alleen over de bron van het geluid. Ze gaan ook over het gebied rond de bron. Binnen dat gebied moet men met het geluid rekening houden.  En het gaat over de monitoring van het geluid.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet brengt verschillende overheidsregels voor onder andere ruimtelijke projecten, samen in één wet. Zo wordt het straks gemakkelijker om bijvoorbeeld een bouwproject te starten en plannen op elkaar af te stemmen. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen zo beter hun eigen keuzes maken. Ze kunnen zo hun omgevingsbeleid aanpassen aan hun doelen en wensen.

END en CVGG

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelt de CVGG in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenWInfrastructuur en Waterstaat). De CVGG vervangt de bestaande geluidregisters. Daarnaast heeft IenW  het RIVM gevraagd om in de CVGG een functionaliteit te ontwikkelen voor het aanleveren van END-geluidbelastingkaarten. De datastroom moet voldoen aan het nieuwe datamodel dat is opgesteld door het Europees Milieuagentschap (EEA). Voor procesmatige ondersteuning op het gebied van END kunt u  terecht bij InfoMil.

Meer informatie?

Vier keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief over de Centrale Voorziening Geluidgegevens. U kunt de nieuwsbrief ontvangen door u in te schrijven. U ontvangt dan een link op uw mailadres. Na bevestiging van deze mail krijgt u  de nieuwsbrief automatisch toegestuurd.

 

 Schrijf u in voor de nieuwsbrief van de Centrale Voorziening Geluidgegevens
 

Om op de hoogte te blijven kunt u ook lezingen en/of informatiesessies bijwonen. Raadpleeg hiervoor de agenda. De informatie op deze pagina wordt stap voor stap uitgebreid. Voor vragen of meer informatie kunt u ook mailen naar cvgg@rivm.nl of een van de leden van het projectteam benaderen.