Op 1 juli 2023 gaat de Omgevingswet in. En daaronder vallen ook de nieuwe regels voor geluid. De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) vormt hiervoor het digitale systeem. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gebruiken de CVGG om geluidgegevens aan te leveren, te raadplegen en af te nemen.

Waarom een Centrale Voorziening Geluidgegevens?

De nieuwe regels voor geluid moeten voorkomen dat er te veel geluid gemaakt wordt. Het bevoegd gezag controleert daarom hoeveel geluid wegverkeer, spoor en industrie maken. Ook is er in de regels meer aandacht voor het optellen van verschillende soorten geluid. Om te onderzoeken of een ruimtelijk project wel in de leefomgeving past, wordt vaak akoestisch onderzoek gedaan. Hiervoor zijn gegevens over de bronnen van geluid in de omgeving nodig.

De CVGG is het digitale systeem dat deze gegevens verzamelt. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten verplicht geluidgegevens aanleveren.  Gebruikers kunnen deze gegevens met een kaart overzichtelijk raadplegen of afnemen. Gebruikers zijn onder andere geluidexperts, beleidsmedewerkers en projectontwikkelaars, en betrokken burgers. De CVGG helpt zo om gegevens voor akoestisch onderzoek uit te wisselen en de geluidproductie te monitoren.  Zo kijken we hoeveel geluid er is en hoeveel last we daarvan hebben.

Welke geluidgegevens komen in de CVGG?

In de CVGG komen de geluidgegevens van wegverkeer, spoor en industrie. Aangevuld met gegevens over geluid van luchtvaart, windturbines en schiet- en springterreinen. Door verschillende bronnen van geluid bij elkaar op te tellen, kan de totale geluidbelasting op een locatie berekend worden. 

De gegevens over wegverkeer, spoor en industrie gaan niet alleen over de bron van het geluid. Ze gaan ook over het gebied rond de bron. Binnen dat gebied moet men met het geluid rekening houden.  En het gaat over de monitoring van het geluid.

In onderstaande video leggen we kort uit wat de CVGG is. Ook kun je onze infographic bekijken.

Centrale Voorziening Geluidgegevens


Wat is de Centrale Voorziening Geluidgegevens?
In de Omgevingswet gelden nieuwe regels voor geluid.
Een landelijk geluidregister maakt het mogelijk geluidgegevens aan te leveren en te raadplegen...
waardoor deze regels eenvoudiger toegepast kunnen worden.
Hierbij gaat het om de hoeveelheid geluid die bepaalde bronnen maken.
Zoals wegverkeer, railverkeer en industrieterreinen met grote lawaaimakers.
Dit delen van geluidgegevens is verplicht en gebeurt in een digitaal systeem...
de Centrale Voorziening Geluidgegevens, de CVGG.
Door te bepalen hoevéél geluid er op een bepaalde plek is... de Centrale Voorziening Geluidgegevens, de CVGG.
Door te bepalen hoevéél geluid er op een bepaalde plek is...
wordt het mogelijk om te monitoren of de hoeveelheid geluid in de loop van de tijd toeneemt.
En of er misschien maatregelen nodig zijn om het geluid te beperken.
Ook kunnen activiteiten die geluidoverlast geven...
en geluidgevoelige functies beter op elkaar worden afgestemd.
Bijvoorbeeld plannen voor verkeer of industrie in de omgeving van woonwijken.
Dat delen werkt zo.
Eerst moeten de geluidgegevens in het geluidregister komen.
De gegevens moeten worden aangeleverd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.
Dit gebeurt gefaseerd en volgens een standaardmanier.
Zo kunnen alle gegevens op eenzelfde manier in het geluidregister worden verwerkt.
Overheden doen dit zelf, of besteden het uit aan omgevingsdiensten of adviesbureau’s.
Nu de gegevens in de CVGG staan, kan iedereen deze gebruiken.
Beleidsmedewerkers en vergunningverleners kunnen de geluidgegevens...
en geluidaandachtsgebieden op de kaart bekijken.
Zo kan de CVGG ondersteunen bij het maken van plannen en vergunningverlening.
De gegevens kunnen ook worden gedownload, bijvoorbeeld om geluidberekeningen uit te voeren.
Dit doen akoestische experts binnen de overheid, omgevingsdiensten of andere bureaus.
Ook burgers kunnen de CVGG gebruiken om geluidgegevens op de kaart te bekijken.
Ze kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel geluid er is in de buurt waar ze wonen.
Hoe meer geluidgegevens in de CVGG zijn ingevoerd, hoe interessanter dit natuurlijk wordt.
De nieuwe regels zorgen er dus voor dat ook u...
als partij die gegevens aanlevert, aan de slag moet.
Wilt u meer weten over de CVGG?
Ga naar rivm.nl/cvgg
Meer informatie over de geluidregelgeving vindt u op iplo.nl.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet brengt verschillende overheidsregels voor onder andere ruimtelijke projecten, samen in één wet. Zo wordt het straks gemakkelijker om bijvoorbeeld een bouwproject te starten en plannen op elkaar af te stemmen. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen zo beter hun eigen keuzes maken. Ze kunnen zo hun omgevingsbeleid aanpassen aan hun doelen en wensen.

END en CVGG

Het RIVM ontwikkelt de CVGG in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De CVGG vervangt de bestaande geluidregisters. Daarnaast heeft IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) het RIVM gevraagd om in de CVGG een functionaliteit te ontwikkelen voor het aanleveren van END-geluidbelastingkaarten. Aanleveren is mogelijk tot 1 oktober. Is het niet gelukt tijdig aan te leveren of heeft u vragen over het vervolgproces, neem dan contact op met InfoMil. Daar kunt u ook terecht voor overige procesondersteuning op het gebied van END.

Meer informatie?

Vier keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief over de Centrale Voorziening Geluidgegevens. U kunt de nieuwsbrief ontvangen door u in te schrijven. U ontvangt dan een link op uw mailadres. Na bevestiging van deze mail krijgt u  de nieuwsbrief automatisch toegestuurd.

 

 Schrijf u in voor de nieuwsbrief van de Centrale Voorziening Geluidgegevens
 

Om op de hoogte te blijven kunt u ook lezingen en/of informatiesessies bijwonen. Raadpleeg hiervoor de agenda. De informatie op deze pagina wordt stap voor stap uitgebreid. Voor vragen of meer informatie kunt u ook mailen naar cvgg@rivm.nl of een van de leden van het projectteam benaderen.