In Nederland gelden er regels om te voorkomen dat er teveel geluid gemaakt wordt. Als de Omgevingswet ingaat, komen er ook nieuwe regels voor geluid. Ook op Europees niveau zijn er regels voor geluid: de Richtlijn omgevingslawaai (Environmental Noise Directive).

Om omgevingsgeluid te kunnen monitoren en te bepalen of in Nederland meer geluid gemaakt wordt dan toegestaan, moeten het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen geluidgegevens aanleveren.  De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is het digitale systeem waarin de geluidgegevens verzameld worden voor de Omgevingswet en de Richtlijn omgevingslawaai. Het gaat dan om geluid van wegverkeer, spoor en industrie.

Iedereen die dat wil kan deze gegevens op een kaart bekijken of downloaden. Gebruikers van deze gegevens zijn bijvoorbeeld geluidexperts, beleidsmedewerkers, projectontwikkelaars of burgers. De CVGG helpt zo om gegevens voor akoestisch onderzoek uit te wisselen en de geluidproductie te monitoren.

Onderstaande video legt kort uit wat de CVGG is. Voor meer informatie bekijk de infographic CVGG.

Centrale Voorziening Geluidgegevens


Wat is de Centrale Voorziening Geluidgegevens?
In de Omgevingswet gelden nieuwe regels voor geluid.
Een landelijk geluidregister maakt het mogelijk geluidgegevens aan te leveren en te raadplegen...
waardoor deze regels eenvoudiger toegepast kunnen worden.
Hierbij gaat het om de hoeveelheid geluid die bepaalde bronnen maken.
Zoals wegverkeer, railverkeer en industrieterreinen met grote lawaaimakers.
Dit delen van geluidgegevens is verplicht en gebeurt in een digitaal systeem...
de Centrale Voorziening Geluidgegevens, de CVGG.
Door te bepalen hoevéél geluid er op een bepaalde plek is... de Centrale Voorziening Geluidgegevens, de CVGG.
Door te bepalen hoevéél geluid er op een bepaalde plek is...
wordt het mogelijk om te monitoren of de hoeveelheid geluid in de loop van de tijd toeneemt.
En of er misschien maatregelen nodig zijn om het geluid te beperken.
Ook kunnen activiteiten die geluidoverlast geven...
en geluidgevoelige functies beter op elkaar worden afgestemd.
Bijvoorbeeld plannen voor verkeer of industrie in de omgeving van woonwijken.
Dat delen werkt zo.
Eerst moeten de geluidgegevens in het geluidregister komen.
De gegevens moeten worden aangeleverd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.
Dit gebeurt gefaseerd en volgens een standaardmanier.
Zo kunnen alle gegevens op eenzelfde manier in het geluidregister worden verwerkt.
Overheden doen dit zelf, of besteden het uit aan omgevingsdiensten of adviesbureau’s.
Nu de gegevens in de CVGG staan, kan iedereen deze gebruiken.
Beleidsmedewerkers en vergunningverleners kunnen de geluidgegevens...
en geluidaandachtsgebieden op de kaart bekijken.
Zo kan de CVGG ondersteunen bij het maken van plannen en vergunningverlening.
De gegevens kunnen ook worden gedownload, bijvoorbeeld om geluidberekeningen uit te voeren.
Dit doen akoestische experts binnen de overheid, omgevingsdiensten of andere bureaus.
Ook burgers kunnen de CVGG gebruiken om geluidgegevens op de kaart te bekijken.
Ze kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel geluid er is in de buurt waar ze wonen.
Hoe meer geluidgegevens in de CVGG zijn ingevoerd, hoe interessanter dit natuurlijk wordt.
De nieuwe regels zorgen er dus voor dat ook u...
als partij die gegevens aanlevert, aan de slag moet.
Wilt u meer weten over de CVGG?
Ga naar rivm.nl/cvgg
Meer informatie over de geluidregelgeving vindt u op iplo.nl.

Meer informatie?

Meer informatie

De aangeleverde gegevens staan op www.geluidgegevens.nl. Toelichting over de CVGG staat op rivm.nl/cvgg.

Informatie over nieuwe regelgeving geluid in Omgevingswet staat op website van IPLO (Informatiepunt Leefomgeving). Op deze website staat ook  wanneer welke gegevens aangeleverd kunnen worden.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief over de Centrale Voorziening Geluidgegevens. U kunt de nieuwsbrief ontvangen door u in te schrijven. U ontvangt dan een link op uw mailadres. Na bevestiging van uw inschrijving krijgt u  de nieuwsbrief automatisch toegestuurd.

 
Schrijf u in voor de nieuwsbrief van de Centrale Voorziening Geluidgegeven