In Nederland gelden er regels om te voorkomen dat er teveel geluid gemaakt wordt. Als de Omgevingswet ingaat, komen er ook nieuwe regels voor geluid. Ook op Europees niveau zijn er regels voor geluid: de Richtlijn omgevingslawaai (Environmental Noise Directive).

Om omgevingsgeluid te kunnen monitoren en te bepalen of in Nederland meer geluid gemaakt wordt dan toegestaan, moeten het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen geluidgegevens aanleveren.  De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is het digitale systeem waarin de geluidgegevens verzameld worden voor de Omgevingswet en de Richtlijn omgevingslawaai. 

Het doel van het Geluidregister onder de Omgevingswet is geluidgegevens voor iedereen op één plaats laagdrempelig en uniform beschikbaar te stellen. Iedereen die dat wil kan deze gegevens op een kaart bekijken of downloaden. Gebruikers van deze gegevens zijn bijvoorbeeld geluidexperts, beleidsmedewerkers, projectontwikkelaars of burgers. De CVGG helpt zo om gegevens voor akoestisch onderzoek uit te wisselen en de geluidproductie te monitoren.

Meer informatie?

Meer informatie

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar geeft het projectteam CVGG een nieuwsbrief uit. Deze richt zich op bronbeheerders, (toekomstige) gebruikers van geluidgegevens en iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkeling van CVGG en de activiteiten die het projectteam organiseert.

 
 Inschrijven voor de nieuwsbrief van de Centrale Voorziening Geluidgegeven