In de Omgevingswet staan de Nederlandse regels om te voorkomen dat er teveel geluid gemaakt wordt. Het Geluidregister is hier onderdeel van.

Ook op Europees niveau zijn er regels voor geluid: de Richtlijn omgevingslawaai (Environmental Noise Directive). Om omgevingsgeluid te kunnen monitoren en te bepalen of in Nederland meer geluid gemaakt wordt dan toegestaan, moeten het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen geluidgegevens aanleveren.

Aanleveren en inkijken van geluidgegevens via de CVGG

In het Geluidregister staan de geluidgegevens voor de geluidbronnen weg, spoor, industrie, windturbines, luchtvaart en schiet- en springterreinen. Iedereen die dat wil kan deze gegevens op een kaart bekijken of downloaden. Gebruikers van deze gegevens zijn bijvoorbeeld geluidexperts, beleidsmedewerkers, projectontwikkelaars of burgers. De CVGG helpt zo om gegevens voor akoestisch onderzoek uit te wisselen en de geluidproductie te monitoren.

Aanleveren Geluidbelastingkaarten en Actieplannen geluid

De Europese richtlijn omgevingslawaai verplicht lidstaten tot het opstellen van een geluidbelastingkaart en een actieplan geluid. De bestuursorganen leveren deze bij de CVGG aan. Het Rijk verstrekt deze geluidbelastingkaarten en actieplannen aan de Europese Commissie.

Werken met de CVGG

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft om met de CVGG te werken. Hoe en waarom u als bronhouder eHerkenning kunt aanvragen. Of hoe u op de oefenomgeving kunt oefenen met de CVGG. En er zijn handleidingen voor het gebruik van het Geluidregister en het aanleveren voor de Richtlijn omgevingslawaai.

Direct aan de slag?

Wilt u direct aan de slag met oefenen, aanleveren of gegevens bekijken in de CVGG? Ga dan naar:

Meer informatie?

Meer informatie over regelgeving

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is de plek waar u meer informatie vindt over regelgeving: 

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar geeft het projectteam CVGG een nieuwsbrief uit. Deze richt zich op bronbeheerders, (toekomstige) gebruikers van geluidgegevens en iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkeling van CVGG en de activiteiten die het projectteam organiseert.

 
 Inschrijven voor de nieuwsbrief van de Centrale Voorziening Geluidgegeven