De kwaliteit van ons leefmilieu is van invloed op onze gezondheid. De Rijksoverheid geeft het belang hiervan aan met de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid, waarin milieugerelateerde gezondheidsproblemen gecoördineerd worden aangepakt. Om adequaat in te kunnen spelen op ongerustheid over milieufactoren in de samenleving, is het goed om voorbereid te zijn op het zo snel mogelijk kunnen uitvoeren van milieugezondheidsonderzoek. Het RIVM werkt aan de ontwikkeling van snel inzetbare ruimtelijke analysetechnieken waarmee de samenhang tussen gezondheid en milieu kan worden onderzocht. De afgelopen drie jaar heeft het RIVM hard gewerkt aan de evaluatie en toepassing van methoden voor ruimtelijk gezondheidsonderzoek. Dit is gebeurd in samenwerking met andere instellingen, zoals GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, het Integraal Kankercentrum Amsterdam en Imperial College in Engeland. Onderwerpen van de evaluatie waren systemen, methoden, modellen en gegevens voor disease mapping, ruimtelijke risicoanalyse en ruimtelijke clusteranalyse.