De zorgomgeving kan actief bijdragen aan de gezondheid van mensen die hierin verblijven, werken of wonen. In het kader van de Green Deal Duurzame Zorg heeft het RIVM een beknopte verkenning uitgevoerd naar effectieve voedings- en omgevingsinterventies, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en een eerste oriëntatie op praktische voorbeelden in Nederland. Dit vormt het startpunt voor een breder vervolgonderzoek.

Voor meer informatie zie: Green Deal Duurzame Zorg