Het Handboek Binnenmilieu wordt gebruikt door Medisch Milieukundige medewerkers van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, en is opgesteld in samenwerking met diverse organisaties, waaronder GGD'en en het team Medische Milieukunde van het RIVM. Het herziene Handboek Binnenmilieu is gebaseerd op het Handboek uit 1996.