Het Handboek Binnenmilieu wordt gebruikt door Medisch Milieukundige medewerkers van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en, en is opgesteld in samenwerking met diverse organisaties, waaronder GGD'en en het team Medische Milieukunde van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het herziene Handboek Binnenmilieu is gebaseerd op het Handboek uit 1996.