Iedere vijf jaar stellen aangewezen overheden een geluidsbelastingkaart en actieplan vast. Deze overheden zijn het Rijk, provincies en een aantal gemeenten.  De verplichting komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai (Environmental Noise Directive, hierna: END) en is geïmplementeerd in de Omgevingswet. De richtlijn is gericht op het vermijden, voorkomen of verminderen van schadelijke gevolgen van omgevingslawaai Dit wordt bereikt door het aannemen van actieplannen om gezondheidseffecten door omgevingslawaai (waar nodig) te voorkomen en te  beperken, en om een goede milieukwaliteit te handhaven.

Gerelateerde onderwerpen


  • Centrale Voorziening Geluidgegevens

    In Nederland gelden er regels om te voorkomen dat er teveel geluid gemaakt wordt. Als de Omgevingswet ingaat, komen er ook nieuwe regels voor geluid. Ook op Europees niveau zijn er regels voor geluid: de Richtlijn omgevingslawaai (Environmental Noise Directive).