SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) beoogt de handhygiëne compliance in verpleeghuizen te verbeteren door middel van een interventie waarvan twee teambijeenkomsten een onderdeel zijn.
De kern van de interventie is gebaseerd op sociale beïnvloeding. Er zijn een viertal theorieën die zich lenen voor interventies op teamniveau (Social learning Theory, social network theories, theories on team effectiveness, theories of leadership). 

Gerelateerde onderwerpen


  • SNIV

    SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) is een netwerk van verpleeghuizen. Het functioneert als peilstation voor de landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen.