In het document 'Handreiking: Gedragskader sectorplannen' (d.d. 15 juli 2022) is door de RIVM Gedragsunit het gedragskader geschetst op basis van wetenschappelijke literatuur en input van experts. Dit kader kan worden gebruikt door sectoren en de overheid om bij het ontwikkelen van de sectorplannen systematisch belangrijke aandachtspunten voor implementatie na te lopen.

Gerelateerde onderwerpen


  • Gedragsonderzoek

    Het RIVM doet gedrags- en perceptieonderzoeken op diverse gebieden zoals COVID-19, vaccinatie, en veiligheid en milieu.