In het Beleidsondersteunend Programma voor Fijnstof (BOP Beleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma (Beleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma) II) is onderzoek gedaan naar de trend van PM10 fijnstof (fijnstof) en elementair koolstof (EC European Commission (European Commission)), en gerelateerde gezondheidseffecten in de periode 1985-2008 in Rotterdam. EC is een indicator voor de uitstoot van “verbrandingsaerosol” door (diesel)verkeer.