In het Beleidsondersteunend Programma voor Fijnstof (BOPBeleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma II) is onderzoek gedaan naar de trend van PM10fijnstof en elementair koolstof (ECEuropean Commission), en gerelateerde gezondheidseffecten in de periode 1985-2008 in Rotterdam. EC is een indicator voor de uitstoot van “verbrandingsaerosol” door (diesel)verkeer.