Het uitbrengen van de Horizonscan 2018 was een primeur voor het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid)). De pilot scan uit 2018 krijgt in opdracht van de NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) een vervolg in 2019 als onderdeel van een nieuwe strategische cyclus in het kader van de Nederlandse nationale veiligheid. De Nationale Veiligheidsstrategie (aangeboden aan de Tweede Kamer in juni 2019) verschijnt in het vervolg één keer in de drie jaar en wordt voorafgegaan door een Geïntegreerde Risicoanalyse (GRA) van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV). In de twee tussenliggende jaren worden er Horizonscans uitgevoerd. Het doel van de Horizonscan is om frequent en periodiek verkenningen uit te voeren naar dreigingen en ontwikkelingen die onze nationale veiligheid kunnen (gaan) raken. Onze nationale en internationale omgeving is continu in beweging en ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Het is daarom zaak om ontwikkelingen en potentiële dreigingen tijdig te signaleren en agenderen, zodat beleidsmakers en uitvoerende instanties daarop adequaat kunnen anticiperen.

Gerelateerde onderwerpen


  • Nationale Veiligheid

    Van overstroming tot terrorisme en van een grieppandemie tot een cyberaanval. Nationale veiligheid gaat over alle opzettelijke en niet-opzettelijke risico’s en dreigingen die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting in Nederland.