Het uitbrengen van de Horizonscan 2018 was een primeur voor het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANVNational Network of Safety and Security Analysts). De pilot scan uit 2018 krijgt in opdracht van de NCTVNationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een vervolg in 2019 als onderdeel van een nieuwe strategische cyclus in het kader van de Nederlandse nationale veiligheid. De Nationale Veiligheidsstrategie (aangeboden aan de Tweede Kamer in juni 2019) verschijnt in het vervolg één keer in de drie jaar en wordt voorafgegaan door een Geïntegreerde Risicoanalyse (GRA) van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV). In de twee tussenliggende jaren worden er Horizonscans uitgevoerd. Het doel van de Horizonscan is om frequent en periodiek verkenningen uit te voeren naar dreigingen en ontwikkelingen die onze nationale veiligheid kunnen (gaan) raken. Onze nationale en internationale omgeving is continu in beweging en ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Het is daarom zaak om ontwikkelingen en potentiële dreigingen tijdig te signaleren en agenderen, zodat beleidsmakers en uitvoerende instanties daarop adequaat kunnen anticiperen.