De indicatorenset is ontwikkeld om de kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek borstkanker uniform vorm te geven.

De indicatoren worden gebruikt om het bevolkingsonderzoek te monitoren op lokaal, regionaal en landelijk niveau en om het bevolkingsonderzoek landelijk te evalueren. Voor zover er indicatoren (kengetallen) en/of kwaliteitseisen al zijn ontwikkeld door de uitvoeringsorganisaties, beroepsgroepen, of op Europees niveau is daarop aangesloten.

Zie ook

Kwaliteitseisen voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker