De pfd van het Infectieziekten Bulletin van oktober 2012