Er komen nieuwe regels voor geluid. Hierin is veel aandacht voor het delen van geluidgegevens. De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is het digitale systeem waarmee dit mogelijk is.

Elke geluidbron, zoals wegverkeer, spoor of industrie, heeft een beheerder. Dit kan het Rijk zijn, maar ook provincies, gemeenten of waterschappen. Zij zijn verplicht om geluidgegevens aan te leveren aan de CVGG. Vervolgens worden deze gegevens op een begrijpelijke manier getoond aan mensen die ze willen gebruiken. Bijvoorbeeld voor het maken van berekeningen of plannen.

Gerelateerde onderwerpen


  • Centrale Voorziening Geluidgegevens

    In Nederland gelden er regels om te voorkomen dat er teveel geluid gemaakt wordt. Als de Omgevingswet ingaat, komen er ook nieuwe regels voor geluid. Ook op Europees niveau zijn er regels voor geluid: de Richtlijn omgevingslawaai (Environmental Noise Directive).