Er komen nieuwe regels voor geluid. Hierin is veel aandacht voor het delen van geluidgegevens. De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is het digitale systeem waarmee dit mogelijk is.