Informatie over ziektebeelden voor basisscholen, opgesteld door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in april 2016.