Voor medewerkers van externe bedrijven die werkzaamheden verrichten op het Antonie van Leeuwenhoekterrein zijn er vaccinatie-eisen. Dit document geeft informatie over het vaccinatiebeleid en de -procedures.