Bij aanvang van de COVID-19 crisis was er een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM persoonlijke beschermingsmiddelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)) en medische hulpmiddelen (MHM). Daarnaast voldeden de PBM en MHM vaak niet aan de kwaliteitseisen (non-conformiteit); 24% van de isolatiejassen, 38% van de handschoenen, 78% van de ademhalingsbeschermingsmiddelen en 86% van de chirurgische mondmaskers zijn afgekeurd bij steekproefsgewijze kwaliteitscontroles.