Deze 11e rapportage (d.d. 15 juli 2021) gaat over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op een aantal aspecten van de Nederlandse zorg: zorggebruik, organisatie van zorg en digitalisering van zorg.