Deze 12e rapportage (d.d. 1 oktober 2021) gaat over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op het mentaal welbevinden van Nederlanders. Het betreft een update van rapportage 9 (d.d. 11 maart 2021) over dit onderwerp.