Deze 16e rapportage (d.d. 1 december 2022) gaat over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op de leefstijl van mensen in Nederland. Het betreft een update van rapportage 13 (d.d. 12 november 2021) en de factsheet over dit onderwerp.
De volgende vragen staan hierbij centraal:

  • Wat is er bekend over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op de leefstijl van mensen in Nederland?
  • Hoe ontwikkelde de leefstijl zich onder de algemene bevolking gedurende de verschillende fases van de coronacrisis en daarna?
  • Welke patronen in leefstijl zien we bij kinderen/ jongeren en ouderen?