In alle Europese landen zien we verschillen in gezondheid tussen mensen met een hoge en lage //sociaaleconomische positie. Het thema staat hoog op de agenda van de Europese Commissie en was onderwerp van een joint action. Een joint action is een samenwerkingsverband tussen Europese landen waarin in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan voor de EU Europese Unie (Europese Unie) relevante onderwerpen. Een joint action focust op de samenwerking tussen overheden en daarmee op beleid en praktijk.
Het doel van de Joint Action Health Equity Europe (JAHEE,looptijd 2018-2021) was het verbeteren van gezondheid en welzijn van EU-burgers en meer gelijke kansen op gezondheid tussen groepen.