Dagelijkse inneming (gewogen gemiddelde) van micronutriënten voor 19-30 jarigen, uitgesplitst naar BMI Body Mass Index (Body Mass Index).