Bijdrage (gewogen %) van de verschillende plaatsen aan de consumptie van voedingsmiddelen voor 19-30-jarigen, opgesplitst naar geslacht