Dagelijkse inneming (gewogen gemiddelde) voor energie en macronutriënten voor 19-30-jarigen, opgesplitst naar geslacht.