Bijdrage (gewogen %) van de plaats van de inneming van energie en macronutriënten voor 19-30-jarigen, opgesplitst naar leeftijdscategorieën.