Bijdrage (gewogen %) van plaats van de consumptie van voedingsmiddelen voor 19-30-jarigen, opgesplitst naar opleidingsniveau