In onderstaande tabel staan de resultaten uit de kiemsurveillance voor de VOC en VOI van de WHO World Health Organization (World Health Organization) en het ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control). Het totaal aantal onderzochte monsters in de kiemsurveillance omvat naast de varianten in deze tabel alle andere varianten. Het gaat hierbij om de monsters die succesvol zijn geanalyseerd. De monsters die niet succesvol zijn geanalyseerd, staan niet in deze tabel.

Lees meer over de kiemsurveillance op onze pagina over varianten van COVID-19.