Kwartaalrapportage CPTCommissie voor Praktische Tuberculosebestrijding 2e kwartaal 2019