De kwartaalrapportage met tuberculosemeldingen zoals deze wordt gedeeld met de CPTCommissie voor Praktische Tuberculosebestrijding.