Dit artikel beschrijft een studie naar de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker in Nederland in de periode (1975-1992). De conclusie van het artikel is dat is de resultaten van de screening goed zijn. Met name de specificiteit en de voorspellende waarde bij verwijzing voor vervolgonderzoek zijn hoog. Ondanks het lage verwijscijfer in het bevolkingsonderzoek is de verhouding tussen screeningscarcinomen en intervalcarcinomen gunstig.