Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSLNationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2013 (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapport met nummer 680712005) waarin een overzicht te vinden is van de rijksmaatregelen en de maatregelen bij veehouderijen.