Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2013 (RIVM rapport met nummer 680712005) waarin een overzicht te vinden is van de rijksmaatregelen en de maatregelen bij veehouderijen.