Maatregelen op rundvee/melkveehouderijen ter voorkoming van zoönosen