Maatregelen op varkenshouderijen ter voorkoming van zoönosen