Bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) kunnen burgers en zorgverleners vermoede bijwerkingen (ongewenste gezondheidseffecten) van implantaten melden.

Het MEBI brengt elk jaar een rapportage uit met een overzicht van de ontvangen meldingen en de ondernomen activiteiten uit het jaar daarvoor. In dit rapport blikken we terug op 2023.

Gerelateerde onderwerpen