In 2008 is in de media veel aandacht besteed aan melamine-verontreiniging van Chinese melkproducten. Deze uitgave geeft informatie over blootstelling aan melamine.