Document bij Stikstof aktueel bericht d.d. 25 oktober 2022: RIVM checkt twee berekeningen stikstofdepositie piekbelasters

Op verzoek van het Ministerie van  LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)heeft het RIVM verschillende berekeningen over piekbelasters uitgevoerd en gecontroleerd. Ten eerste berekende het RIVM wat de depositie is van de 2% bedrijven met de grootste depositiebijdrage op de kwetsbaarste natuurgebieden. Ten tweede controleerde het RIVM berekeningen over het mogelijke effect van piekbelasters.