In het Klimaatakkoord staan maatregelen om in Nederland minder broeikasgassen uit te stoten. Veel producten die in Nederland worden gebruikt zijn in het buitenland gemaakt. De Nederlandse overheid wil daarom weten of er beleid moet komen om de uitstoot in de hele keten te verlagen. En hoe dat kan. Het RIVM en het  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (Centraal Bureau voor de Statistiek) (Centraal Bureau voor de Statistiek)hebben deze vraag onderzocht. Uit dit verkennende onderzoek komen (internationale) samenwerking, circulaire economie en een actieve rol van de overheid als belangrijke aandachtspunten naar voren. 

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2022).