Deze monitor geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskankerscreening over de periode tussen februari 2022 en november 2023.

De eerste resultaten zijn:

  • Een goed ingerichte keten die per eiland is afgestemd op de eigen specifieke situatie.
  • Er is voorlichtingsmateriaal beschikbaar waardoor deelnemers een geïnformeerde keuze kunnen maken.
  • Op alle eilanden zijn degenen die het uitstrijkje uitvoeren (bij)geschoold.
  • Alle analyses worden gedaan door één geaccrediteerd laboratorium op Curaçao. Hier wordt zowel de test op het humaan papillomavirus (HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) typering) als het cytologisch onderzoek naar kankercellen gedaan.
  • Een aantal taken zoals voorlichting en de monsterafname zijn belegd bij lokale en regionale ketenpartners. De RIVM screeningsorganisatie blijft verantwoordelijk voor de monitoring van de gehele keten. Veel van de werkzaamheden zijn belegd bij lokale ketenpartners.
  • Het screeningproces volgt waar mogelijk de Europees Nederlandse richtlijnen.

Gerelateerde onderwerpen